Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte’de gözlemci üye Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı Budapeşte’de gözlemci üye Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
Her ülkeden üyesi bulunan akil adamlardan müteşekkil olan Aksakallar Konseyi üyesi sıfatıyla Sayın Binali YILDIRIM’ın da iştirak ettiği toplantıya Sayın Bakanımız ile birlikte katılım sağladık. Toplantıya, Türk Konseyi üye ülkeleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’dan Bakan ve Bakan yardımcısı seviyesinde katılım sağlanmıştır.

Ulaştırma Bakanlar Toplantısında, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorun geliştirilmesi, Türk Konseyi Kombine Taşımacılık Anlaşması, Orta Koridor üzerinde karayolu deneme seferinin gerçekleştirilmesi, Samsun-Bakü-Aktau-Kuryk Limanları arasındaki Kardeş Limanlar işbirliği ve konuları ele alınmıştır.

Sayın Bakanımız, konuşmalarında transit ticaretin önündeki idari ve bürokratik engelleri kaldırarak Orta Koridorun bir cazibe merkezi haline gelmesi için Türk Konseyi Bakanlarına daha yakın işbirliği çağrısında bulunmuş, taşımacılığın önündeki tüm fiziki veya bürokratik engellerin ivedilikle bertaraf edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Zengezur Bağlantısına da değinen Sayın Bakanımız bölgede yeni fırsatlar ortaya çıktığını ve Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan kara ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağını ifade etmiştir.

Fotoğraflar