Çin Halk Cumhuriyeti ev sahipliğinde 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İkinci Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı

Çin Halk Cumhuriyeti ev sahipliğinde 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İkinci Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumuna Sayın Bakanımızla birlikte çevrim içi olarak katılım sağladık.

Bakanlar Oturumu, geleceğe yönelik fırsatları belirlemek; sürdürülebilir şehirler ile sürdürülebilir ulaşım gibi ortak paydada buluşan kavramları hayata geçirmek ve işbirliği olanaklarını gözden geçirmek üzere bir platform ortaya koymuştur.

20’yi aşkın ülke Bakanının katılım sağladığı Toplantı, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine  ulaşılması ve özellikle yoksulluğun ortadan kaldırılmasında taşımacılığın rolüne odaklanmıştır.

Sayın Bakanımız konuşmalarında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, erişilebilirliği merkeze alan, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı ve entegre hareketliliği sağlamaya yönelik strateji ve politikalarımızı anlatmıştır.

Sayın Bakanımız ayrıca, Türkiye’nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelesinde bundan sonra da çevreci, yerli ve milli yatırımlarla ulaştırmadan kaynaklı karbon salınımını asgariye indirmek için çalışacağımızı vurgulamıştır.