Genel Müdür Yardımcıları

Aziz AKSU
Genel Müdür Yardımcısı