Avrupa Birliği Programları ve Ajansları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi


AB politikalarının önemli uygulama araçlarından birisi olan Birlik Programları, eğitim, gençlik, yatırım, bilim ve araştırma gibi önemli politika alanlarında AB düzeyinde belirlenen hedeflere ulaşılmasını amaçlamakta olup ülkemiz de uygun görülen programlara katılım sağlamaktadır.

2019/20 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca oluşturulan AB Programları ve Ajansları Kurulunda yer alan Bakanlığımız, 2021-2027 döneminde uygulanacak ve ülkemizin katılımı muhtemel programlardan Ufuk Avrupa, YatırımAB (InvestEU) ve Dijital Avrupa programlarının çalışma gruplarına katkı vermiştir. Ayrıca, Birlik Programlarının takibi için Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Birlik Programları İrtibat Noktası (BPİN) oluşturulmuştur.

Söz konusu programlara katılım sürecinin tamamlanmasının ardından, her program altında açılacak çağrılara program kapsamındaki alanlarla ilgili çalışmaları bulunan kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları koordinatör kurumlarla irtibata geçerek başvuruda bulunabileceklerdir. 

Bu çerçevede, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve TÜBİTAK destekleriyle Avrupa Birliği Programları ve Ajansları bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Genel Müdürümüz Sayın Burak AYKAN ve AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent ÖZCAN’ın konuşmaları ile başlamış olup AB Başkanlığı tarafından programlar ve ajanslar ile ilgili genel çerçeve anlatılmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımız BPİN tarafından Bakanlığımız görev alanı ile ilgili programlar ve işbirliği halindeki ajanslarla ilgili sunum gerçekleştirilmiş, son olarak TÜBİTAK tarafından Ufuk Avrupa programı kapsamındaki çağrılar ile bunlara başvuru süreci ve sektörel ortaklıklar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ile birlikte AB tarafından oluşturulan farklı teknik ve mali destek araçlarından daha aktif şekilde yararlanması için çalışmalara devam edilecektir.

Fotoğraflar