Uluslararası Kuruluşlar ve Anlaşmalar Dairesi Görevleri

1) Bakanlığımızın üyesi olduğu uluslararası kuruluş, platform, oluşum ve benzeri yapıların çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde bu çalışmalara katılarak Bakanlığımızı temsil etmek ve söz konusu çalışmaların sonuçlarını Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarına bildirmek ve gereğini takip etmek.

2)Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların yürüttüğü projeleri takip etmek, proje kapsamında gerekli bilgi ve istatistikleri hazırlamak ile uluslar arası projelere ilişkin araştırma raporları hazırlamak.

3)Bakanlığımız görev alanına giren konulardaki çok taraflı anlaşma, sözleşme ve protokolleri gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakerelerini yürütmek.

4) Ülkemizin ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojileriyle ilgili çok taraflı uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere ve kuruluşlara katılmasına dair görüş hazırlamak.

5) Bakanlık hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarının uluslararası kuruluşlarla ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesine yardım etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak.

6) Bakanlık makamının uluslararası kuruluşlar veya bunların mensubu olan kişilerle ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için gerekli her türlü organizasyonu ve programı hazırlamak, takip etmek ve yürütmek.

7) Bakanlık makamının uluslararası kuruluşlarla gerçekleştireceği temaslar çerçevesinde gerekli yazışmaları yapmak.

8) Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü başta Hizmetler Ticareti ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının hazırlanması olmak üzere DTÖ kapsamında yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve diğer birimlerimizin katılımını koordine etmek.

9) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkanlığımızca ilgili faaliyet ve projelerine katılım sağlanan veya Bakanlık hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarının katılımı koordine edilen örgüt ve oluşumlardan bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

AKDENİZ MUTABAKAT ZAPTI (Akdeniz MOU)


AVRUPA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (OSCE/AGİT)

AVRUPA HABERLEŞME OFİSİ (ECO) KONSEYİ


BM AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM- AEK)


BM ASYA PASİFİK EKONOMİK VE SOSYAL KOMİSYONU (BM-ESCAP)


BM- UZAYIN BARIŞÇI AMAÇLARLA KULLANILMASI KOMİTESİ (UBAKK)


BM UZAY İŞLERİ OFİSİ (UNOOSA)


DEMİRYOLU İLE ULUSLARARASI. TAŞIMALARA İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ÖRGÜT (OTIF)


DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO/DTÖ)


EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO/EİT)


EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ (UPU)


GELİŞEN SEKİZ ÜLKE TEŞKİLATI

(D-8)


GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ SÜRECİ (SEECP/GDAÜ)


İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE GELİŞME TEŞKİLATI (OECD)


ULUSLARARASI ULAŞTIRMA FORUMU (ITF)


İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)


KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ)


KARADENİZ MUTABAKAT ZAPTI (KARADENİZ MOU)


KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK)


NATO


TUNA KOMİSYONU


TÜRK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ


ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)


ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ (ICAO)


ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU)


ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON VE UYDU ÖRGÜTÜ (ITSO)


ULUSLAR ARASI YOL BİRLİĞİ (IRF)