Dünya Bankası Heyeti ve Türkiye Direktörü Sayın Auguste Tano Kouame ile görüşme gerçekleşti.

Sayın Bakanımız, 13 Aralık 2021 tarihinde Dünya Bankası Altyapı Bölge Direktörü Sayın Charles Joseph Cormier  ve Türkiye Direktörü Sayın Auguste Tano Kouame’nin de aralarında bulunduğu Dünya Bankası Heyetiyle Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirmiştir.
 
Genel Müdürlüğümüzce de katılım sağlanan toplantıda, ulaştırma sektörü ve projeleri, limanlar ve demiryolları ile ilgili yatırımlar, karbondan arındırma planları ve Dünya Bankasının Bakanlığımızla yürüttüğü mevcut ve ileriye dönük işbirliği çalışmaları ele alınmıştır.