Avrupa Birliği Dairesi Görevleri

1)AB Müktesebatına Uyum Ulusal Programı hazırlıklarını Bakanlık çapında koordine etmek ve yürütmek.

2)Ulusal Programın uygulanmasını izlemek ve Avrupa Birliği Bakanlığına raporlamak.

3)Yıllık İlerleme Raporuna yönelik olarak ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ilişkin katkıyı hazırlamak.

4)Bakanlığın koordine ettiği veya ilişkili olduğu müzakere fasıllarında gerekli teknik çalışmaların yürütülmesini sağlamak ve AB Bakanlığına gerekli desteği vermek.

5)Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki çalışmalarda Bakanlık birim ve kuruluşlarıyla koordinasyon tesis ederek ilgili bakanlık ve kuruluşlara gerekli katkı ve desteği sağlamak.

6)AB kurumlarıyla teknik ve sektörel temasları yürütmek veya koordine etmek.

7)Ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde AB mali işbirliğini programlamak ve “Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma” kapsamındaki projeleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek.

8)Avrupa Birliği ulaştırma ve haberleşme politikası ve mevzuatındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.

9)Yurt içi ve dışındaki AB ile ilgili eğitim konularını takip ve koordine etmek.