İkili İlişkiler Daire Başkanlığı Görevler

1) Bakanlığımızın yabancı ülkelerdeki muhatapları ile Dışişleri Bakanlığımız üzerinden ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanındaki ikili ilişkilerini gerçekleştirmek ve çalışmaları takip etmek,

2) Ulaştırma Karma Komisyonu (UKK) toplantıları ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK-Bakanlığımızı ilgilendiren konularda) toplantılarının çalışmalarını yürütmek ve katılım sağlamak,

2) Bakanlığımız merkez Genel Müdürlükleri, Bağlı/İlgili/İlişkili Kurum ve Kuruluşları ile Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı arasında gerçekleştirilen yazışma ve görüşmelerin eşgüdümünü yürütmek ve söz konusu görüşmelere katılım sağlamak,

3) Yabancı ülkelerin ulaştırma, denizcilik ve haberleşme konularından sorumlu Bakanlıklarının yürüttüğü proje ve çalışmaları takip etmek, yurtdışında yürütülen ulaştırma, denizcilik ve haberleşme faaliyetlerine ilişkin araştırma raporları hazırlamak,

4) Bakanlık üst yönetiminin yabancı meslektaşlarına yazdığı tebrik/teşekkür/taziye v.b. mektupları hazırlamak,

5) Bakanlık makamının yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar veya bunların mensubu olan kişilerle ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için gerekli her türlü organizasyonu, protokol işlerini ve programı hazırlamak, takip etmek ve yürütmek.