Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı Görevler

a) Ülkeler ile ikili veya çok taraflı ilişkileri yürütmek, iş birliğine yönelik anlaşmalara hazırlık süreçlerine katkı sunmak, bunlarla ilgili Bakanlık içerisinde ve gerektiğinde yurtdışında eş güdüm sağlayarak Bakanlık birimleri ve diğer kuruluşlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütmek.

 

b) Bakanlık makamının yabancı yetkililer ve temsilciler ile yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin süreçleri yürütmek.

 

c) Bakanlık makamı tarafından imzalanacak uluslararası hukuki belgelerin hazırlık çalışmalarının eş güdümünü ve imzalanması sürecini yürütmek.


d) Bakanlık makamının, yabancı muhatapları ile yaptığı yazışmaların işlemlerini yürütmek.


e) Kamu kurum ve kuruluşları ile eş güdüm içerisinde çalışarak ülkelerle ikili ilişkiler çerçevesinde yapılan çalışmaları takip etmek ve Bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlamak.


f) Bakanlık birimlerince düzenlenen sektörel uluslararası toplantıların eş güdümünü sağlamak.


g) Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen uluslararası hukuki belgelerle ilgili toplantıların eş güdümünü sağlamak.


h) Genel Müdürlük çalışmalarına ilişkin UABDİS’e gerekli veri girişlerini gerçekleştirmek.


i)  Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.