Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi İzleme Kurulu 4. Toplantısı Gerçekleştirildi .

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA), Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı olarak üç kısma ayrılmıştır. İzleme kurulu toplantılarının amacı bu üç kısımda yürütülen projelerin ve hattın Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısı işinin uygulama sürecini izlemek ve varsa problemli hususlara çözüm aramaktır. İzleme kurulu üyeleri bu projelerden sorumlu olan kurumlardan oluşmaktadır. Dişişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin gözlemci olarak yer aldığı kurulun üyeleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz (AYGM), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ÇE-KA projesini yürüten Program Otoritesi olarak AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz’dür.

Kurul, 4. toplantısını 8 Haziran 2022’de Tekirdağ Çorlu’da gerçekleştirmiştir.

Toplantı, Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi Başkanı Sn. Nedim YEŞİL ve AB Komisyonu Avrupa Genişleme ve Komşuluk Genel Müdürlüğü Türkiye'den Sorumlu Müdürü Sn. Henrike TRAUTMANN ‘nun eş-başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda bir önceki İzleme Kurulu Toplantısından bu yana, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin uygulama süreci hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.