Ulaştırma Operasyonel Programı fotoğraflarla tanıtılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından sürdürülen Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP) kapsamında elde edilen başarılar, düzenlenen fotoğraf sergileriyle halka anlatılıyor. Bugüne kadar Haydarpaşa, Sirkeci ve Zonguldak Tren Garlarında düzenlenen sergi, Karabük ve Samsun’da da gerçekleştirilecek.

Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek-II Projesi kapsamında gerçekleştirilen sergilerde, UOP’nin gerçekleştirdiği üç büyük demiryolu yapım projesine ilişkin doğa, insan ve teknoloji odaklı 45 sanatsal fotoğraf yer alıyor. Ayrıca UOP Tanıtım Filmleri de vatandaşlarla buluşuyor.

Sergilerde, 415 kilometrelik Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı'nın Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi; Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın 56 kilometrelik Köseköy-Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi ile 378 kilometrelik Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi görsel ve yazılı olarak tanıtılıyor.

UOP Kapsamında 730 Milyon Avroluk Yatırım

Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA I) ve Bölgesel Kalkınma bileşeni altında, ulaştırma altyapı yatırımlarına tahsis edilen fonların yönetimi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 7 Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. UOP, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik için geçiş sürecinde, ülkedeki ulaşımın çok yönlü hale gelmesi, ulaştırma alanında daha dengeli, güvenli, verimli ve rasyonel bir taşımacılığın hayata geçmesi için önemli bir işlev üstlenmektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik maksadıyla gerçekleştireceği uyum çalışmaları bağlamında, 2007 ile 2013 yıllarını kapsayan UOP projeleri iki ana hat üzerinde yürütülmektedir. Bunlardan biri altyapı yatırımları, diğeri ise teknik destek çalışmalarıdır. Program tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. IPA I dönemindeki altyapı yatırımları şu üç altyapı projesinde yoğunlaşmıştır: Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi (415 km ), Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi (378 km) ve Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy- Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi (56 km).

Program kapsamında bugüne kadar 729 milyon 166 bin Avro tutarında yatırım yapılmıştır.

Fotoğraflar