Ulaştırma Bilgi Yönetimi Sistemi (UBYS) Oluşturulması Projesi açılış toplantısı Genel Müdürümüz Erdem DİREKLER'in katılımı ile yapıldı.

Türkiye-Trans Avrupa Ulaştırma Ağı için bir Ulaştırma Bilgi Yönetimi Sistemi (UBYS) Oluşturulması Projesi açılış toplantısı 22 Eylül 2016 tarihinde Genel Müdürümüz Erdem DİREKLER’in katılımı ile Ankara Sheraton Otelinde yapıldı.

Bilindiği üzere katılım süreci çerçevesinde ülkemiz AB ile ulaştırma ilişkilerini geliştirmek için yakın çalışma içindedir.

Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığından oluşan Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) Avrupa ülkelerini bağlantılandırılmaktadır. Türkiye artık TEN-T’nin bir parçasıdır.

Bu proje ile AB’nin TENtec sistemiyle uyumlu bir Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) kurulacaktır. Sistemin amacı karar alıcılara TEN-T politikalarının izlenmesi, analizi ve yönetiminde destek sağlamaktadır.

Hem TEN-T hem de ulusal seviyede Türkiye’nin tüm ulaştırma ağları hakkında bilgiler, veri sağlayan kurumlardan düzenli olarak toplanacak, doğrulanacak ve sisteme işlenecektir. Bu sistemde UDHB TENtec sistemine doğru ulaştırma verilerini sağlayabilecektir.

Fotoğraflar