Trans-Hazar ve Almatı-İstanbul Koridorları EİT/BMAEK Koordinasyon Komitesi İkinci Toplantısı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu (WP-5) tarafından organize edilen “Trans-Hazar ve Almatı-İstanbul Koridorları EİT/BMAEK Koordinasyon Komitesi İkinci Toplantısı” İstanbul'da başladı.

WP-5 Başkan Yardımcısı Genel Müdürümüz Burak AYKAN açılış konuşmasında, ülkemizin jeopolitik ve jeostratejik konumuyla Asya ve Avrupa arasındaki bağlantısallık ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanan girişimlere destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ülkemizin hedeflerine erişmek için işbirliklerimizi uluslararası örgütler nezdinde de geliştirmeye devam ediyoruz.

Fotoğraflar