Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı 9 Şubat 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi.

IPA Program Otoriteleri ve Lider Kurumlarının Bakan Yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Merkezi Finans ve İhale Birimi üst düzey yöneticilerinin katılım sağladığı toplantıya Bakanlığımızı temsilen AB Yatırımları Dairesi Başkanı Nedim YEŞİL iştirak etti

Daire Başkan Yeşil, Bakanlık olarak IPA-II dönemi fonlarının %97’sini programladıklarını, %83,2’sini sözleşmeye bağladıklarını ve Fon harcama oranının ise %79 seviyesinde olduğunu belirterek, 2021 yılını fon kaybı olmadan tamamladıklarını ifade etti.

Ayrıca, IPA-III döneminin getirmiş olduğu yeni dinamiklere kolaylıkla uyum sağlayabilecek potansiyele sahip olduklarına vurgu yapan Yeşil, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşmasında ortaya konan hedefler ile uyumlu projelerin Bakanlığın öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

İlaveten, Bakanlığın IPA fonlarının uluslararası finansman kuruluşlarının kredileri ile birlikte kullanıldığı “blending” yönteminin kullanılabilmesi noktasında yeterli tecrübeye sahip olduğunu  belirterek yakın zamanda kurulacak olan Türkiye Yatırım Platformu çalışmalarında memnuniyetle yer alabileceklerini dile getirmiştir.

Toplantıda AB Başkanlığınca IPA-III dönemi 2023 programlaması, Türkiye Yatırım Platformu, ortak eğitim çalışmaları (IPAdemi), ortak iletişim çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, IPA kurumları ise kendi çalışmalarına ilişkin açıklamalar yapmışlardır.