Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubunun (WP.5) Cenevre'de devam etmekte olan 36. oturumuna Başkan Yardımcısı sıfatı ile Genel Müdürümüz Burak Aykan ve Bakanlığımız ilgili birimleri ile katılım sağlanmıştır.

Sayın Aykan, toplantının açılışında, ülkemizin Trans Hazar ve Almatı-Tahran-Istanbul Koridorları Koordinasyon Komitesinine verdiği önem ve devam etmekte olan koridor çalışmaları konusunda bir konuşma yapmıştır.

Ayrıca Genel Müdürümüz küresel ölçekte gerçekleştirilen “Çok Modlu Ulaştırma Koridorları Yönetimi Bölgelerarası Çalıştayı”nın moderatörlüğünü de gerçekleştirmiştir.

Bakanlığımız ilgili birimleri ile katıldığımız toplantıda, genel müdürlüğümüz tarafından Türkiye’nin bölgesel ölçekte ulaştırma koridoru planlamalarına katılımı ve stratejileri konusunda sunumlar yapılmıştır.

İlerleyen oturumlarda Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de AUS, e-Mobilite ve Elektrikli Şarj Altyapıları ve BTK tarafından Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Şarj İstasyonlarında Siber Güvenlik konularında da sunum yapılmıştır.

Ulaştırma ve haberleşme alanında uluslararası çalışmalara katkı sağlamaya ve ülkemizin önceliklerini takip etmeye devam ediyoruz.

Fotoğraflar