ATLAS Projesi Düzenleyici Etki Analizinin Hazırlanması Eğitimi Gerçekleşti

ATLAS Projesi kapsamında Düzenleyici Etki Analizinin Hazırlanması konulu iki günlük eğitim faaliyeti 9-10 Kasım 2023 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirildi. 
Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanı Sayın Mustafa İmamoğlu ve Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Sayın Dr. Tijen İğci’nin yaptığı açılış konuşmaları ile başlayan eğitimin ilk gününde; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcisi Sayın Memduh Ünal, Düzenleyici Etki Analizi Rehberi ve ülkemizdeki uygulamalar konusunda bir sunum gerçekleştirdi. 
Düzenleyici Etki Analizi yöntemlerine ilişkin Maliyet Fayda Analizinin Uygulanabilir Yönleri, Fayda ve Maliyetlerin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Maliyet Fayda Analizi ve Çok Kriterli Analiz gibi başlıklar Proje Uzmanı Volkan Recai Çetin tarafından anlatılarak eğitimin teorik kısmı soru-cevap bölümü ile tamamlanmıştır.
Eğitimin ikinci gününde, Proje Kilit Uzmanı Nejat Doğan’ın ATLAS Projesi kapsamında Düzenleyici Etki Analizi Metodolojisi hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından, katılımcılar ile proje uzmanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda sektörel grup oturumlarında örnek maliyet-fayda analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Sektör oturumlarının sonuçlarının değerlendirildiği interaktif olarak gerçekleşen iki günlük eğitim, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Burak Aykan’ın kapanış konuşması ile tamamlanmıştır. 

Fotoğraflar